Enquesta \

Enquesta d'Opinió de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Propostes per millorar la gestió de les ordenances fiscals

Els veïns i veïnes de Cornellà mitjançant els impostos i les taxes contribuïm en els recursos necessaris per garantir els serveis que ofereix la ciutat com l’enllumenat, el manteniment de l’espai públic, els parcs i zones verdes, les escoles bressol, les instal•lacions esportives, els centres cívics, les biblioteques i la seva programació d’activitats, entre d’altres serveis. Per això et demanem la teva opinió per millorar la gestió de les ordenances fiscals.Les ordenances fiscals són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els impostos, taxes i contribucions especials municipals com l’IBI; l’IAE, l’impost de vehicles, l’impost d’obres i la plusvàlua...També regulen la taxa de recollida de residus, la de guals, la del cementiri o la de la zona blava, entre d’altres.

A Cornellà, en concret, tenim 25 ordenances amb un ampli ventall de bonificacions i ajuts al pagament d’impostos i taxes. Ens els últims anys hem reforçat el sistema de bonificacions tenint en compte la capacitat econòmica dels contribuents a més de valorar aspectes de caràcter social i ambiental, i hem impulsat facilitats d’ajornament i fraccionament o ajuts en el pagament d’impostos, sent el nostre Ajuntament capdavanter en la introducció d’aquest tipus de mesures, entre els municipis me´s importants de Catalunya. Tot i això, creiem necessari iniciar de cara al 2017 un treball exhaustiu d’anàlisi de tot el sistema de bonificacions a fi i efecte de millorar-lo.
Per aquest motiu et demanem la teva opinió com a ciutadà i contribuent sobre les millores que consideres que es poden introduir en el sistema de bonificacions, ajuts i forma de pagament de les ordenances fiscals. Sempre tenint en compte que les ordenances fiscals han d’estar subjectes a la més estricta legalitat i per això queden excloses les propostes relacionades amb els criteris econòmics de fiscalitat. Les teves idees seran treballades amb els tècnics municipals per buscar la forma d’incorporar-les al projecte d’ordenances fiscals per al 2017, seguint el marc legal i econòmic de suficiència financera.

Digues la teva!  • Propostes11
  • Inici20/06/2016
  • Obert fins15/07/2016
  • COMPARTIR         

El procés per aquesta enquesta es va tancar el 15/07/2016

Gràcies per opinar!


Aquests són els vostres resultats:

Pots consultar totes les propostes del procés participatiu a Propostes Ordenances